Nhà bảo vệ 10FT

Liên hệ

Nhà container 10ft làm nhà bảo vệ

 

Mô tả

Hải Minh container chuyên cung cp các loi container.

- Container làm văn phòng 10ft, 20ft..

- Container làm kho 20ft, 40ft

Hin ti nhu cu dùng container làm nhà bo v đang được ưa chung vi các tính năng vượt tri, độ bn cao,

giá c hp lý. Có th d dàng vn chuyn theo các công trình và được thiết kế theo yêu cu ca quý khách hàng.