Container làm nhà bảo vệ

Liên hệ

Container văn phòng bảo vệ 10Feet

Dài 3m, rộng 2,5m, cao 2,5m 

Cửa đi : cao 2m, rộng 0.8m 

Cửa quan sát : Dài 2m, rộng 1m

Điều Hòa Nagakawa 12000 BTU

 

Mô tả