Container nhà vệ sinh

Liên hệ

Container Lạnh 40feet (R2,5m x D12 m x C2,9m)

 

Mô tả

 

·Trọnglượng: 4350kg

·Giànlạnh: Carrier, Daikin, Thermokinh

·Tácnhận gây lạnh: R 12 (R134)

·Nhiệtđô: - 18oC

·Hệthống làm lạnh: Trực tiếp

·Hệthống ngắt cảm biến tự động:

·Kínnước, không thủng

Đủđiều kiện vận chuyển, đóng hàng đường biển.